Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Kontakt: e-mail do Rady Dzielnicy - rada.kamien@gmail.com

MIASTO RYBNIK
KAMIEŃ
STRONY Z NASZEJ DZIELNICY I MIASTA:

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień,  dzielnica Rybnika Kamień, Stowarzyszenie Osób Aktywnych Mrowisko

Szkoła podstawowa
nr 28
w Rybniku-Kamieniu

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień,  dzielnica Rybnika Kamień, Szkoła podstawowa w Kamieniu


Parafia pw. św. Brata Alberta - Rybnik-Kamień

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień,  dzielnica Rybnika Kamień, Parafia św. Alberta w Kamieniu


Ochotnicza Straż Pożarna
w Rybniku Kamieniu


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku.

MOSIR - RYBNIK

Hotel OlimpiaUWAGA - WAŻNE OGŁOSZENIA !

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać (własny transport)
1) w bazie EKO, ul. Przemysłowa 35
2) w bazie Rybnickich Służb Komunalnych, ul. Jankowicka 41B

Odpady poremontowe można bezpłatnie oddać (własny transport)
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych-PSZOK ul. Kolberga 67.

Więcej na temat odpadów poremontowych i wielkogabarytowych na stronie UM

-----------------------------------------------

Pomóżmy Darkowi i przekażmy wołanie o pomoc dalej!
Darek Pendzich


Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, RYBNIK - SERWIS MIEJSKI, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
RYBNIK - SERWIS MIEJSKI
Informacje lokalne i samorządowe, położenie, historia i zabytki, informator miejski oraz oferta inwestycyjna.

RADA DZIELNICY KAMIEŃ

Skład Osobowy Rady Dzielnicy Kamień kadencji 2019-2023

Przewodniczaca Rady Dzielnicy :
Stefania Orszulik tel.kontaktowy 515 100 614

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy
Franciszek Mitrenga

Członkowie Rady Dzielnicy
Ewa Czkór
Weronika Gil
Kazimiera Gorzawska
Maria Jaruga
Jan Jeleniak
Małgorzata Kaiserek-Woryna
Marcin Kajtoch
Tadeusz Matuszczyk
Gabriela Szymura
Stefania Zaczek

Skład Zarządu Dzielnicy:

Przewodnicząca Zarządu
Piaskowy Małgorzata tel.kontaktowy 500 024 835

Z-ca Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy
Ewald Cieślik

Członkowie Zarządu Dzielnicy
Alina Markiton
Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień, rada dzielnicy Rybnik-Kamień - stopka

Rada Dzielnicy Rybnik-Kamień       Kontakt : rada.kamien@gmail.com
Prowadzenie i administracja :